• Plan B
  Het lijkt enigszins de goede kant op te gaan, we blijven hopen half januari te kunnen starten met het door de KNVB gepubliceerde plan B. De publicatie van dat plan is te lezen via de link: https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/24652/plan-b---blijven-voetballen-in-tijden-van-corona
  Wellicht is er vanaf volgende week weer een verruiming van de beperking om in grotere groepen te trainen voor senioren. Maar voorlopig is het alleen toegestaan voor de jeugd om op de gebruikelijke manier te mogen trainen.

  Algemene ledenvergadering 
  Omdat er momenteel geen dringende zaken zijn die het noodzakelijk maken om een algemene vergadering te houden heeft het bestuur besloten de ledenvergadering, die gepland stond op vrijdag 27 november, niet digitaal te houden maar te verplaatsen naar maart 2021. We hopen dan in onze kantine te kunnen vergaderen zodat de vergadering voor ieder lid toegankelijk is. Een definitieve datum volgt nog.
  Een punt van aandacht is en blijft onze financiën. Je leest met enige regelmaat dat er zo'n 30% van de voetbalverenigingen in hun bestaan worden bedreigt als de coronacrisis nog veel langer duurt. Wij kunnen jullie namens onze penningmeesters geruststellen, wij behoren beslist niet bij die 30%.
  Uiteraard lopen bepaalde kosten door en we hebben geen kantineomzet maar we hebben dit seizoen nog heel wat te goed.
  We hopen op nog heel veel wedstrijden en een fantastische viering van ons 75-jarig jubileum!

  Rabobank Clubsupport 
  Allemaal bedankt voor het stemmen op SV Noordeloos!
  We mogen binnenkort maar liefst Euro 656,38 op onze Raborekening bijschrijven dankzij jouw stem.

  Geef een rondje
  Een spontane actie van een lid die SV Noordeloos heeft aangemeld om je club in deze coronatijd een rondje te geven. Goed en leuk initiatief! De eerste 4 rondjes zijn al binnen. Wie geeft het volgende rondje aan de club https://www.rondjevoorjeclub.nl/clubs/?club=svnoordeloos

  Jubileumartikelen  
  Met de feestdagen in de maand december willen we jullie nog even wijzen op onze nog steeds te bestellen jubileumartikelen.
  Te bestellen via: https://www.svnoordeloos.nl/bestelformulier
     
  Hou je fit en gezond en een goed weekend gewenst, 
  Bestuur SV Noordeloos