• Vanochtend is onze nieuwe website online gegaan. De website is in samenwerking met Sportlink gemaakt. In de komende weken wordt er nog ontbrekende informatie aan toegevoegd en wijzigingen gemaakt maar de website is verder functioneel genoeg om online te zijn. Wat is er veranderd t.o.v. de vorige website:

  - Elk team/leider/trainer/speler/ouder kan een wedstrijdverslag met foto uploaden.
  Hiervoor is een wachtwoord nodig, die wordt op verzoek verstrekt via websitesvnoordeloos@hotmail.com

  - Voor elk team is een pagina ingericht met ruimte voor een teamfoto.
  We hebben al wat teams voorzien van een teamfoto maar willen jullie die up to date hebben dan kan je de foto sturen naar websitesvnoordeloos@hotmail.com Mochten er andere zaken niet juist of onvolledig zijn m.b.t. jullie team dan kan je dat ook via dit e-mailadres melden.

  - Nieuwe leden kunnen zich voortaan aanmelden via een online aanmeldformulier. Het oude inschrijvingsformulier is hiermee komen te vervallen.

  - Ook SV Noordeloos ontkomt niet aan de AVG en Privacy perikelen. Daarom hebben we twee verklaringen opgenomen op onze website. (zie de voet van de website)

  - Zoals al eerder gemeld is er nu ook een duidelijke agenda op de site(bar) te vinden, deze is ook te zien in de app ‘voetbal.nl’
    Activiteiten z.s.m. aanmelden via het bestuur.

  Verdere suggesties en opmerkingen m.b.t. de nieuwe website kunnen jullie ook melden via websitesvnoordeloos@hotmail.com