• Beste ouders/verzorgers,

  Hierbij de indeling voor de jeugd voor het seizoen 2024-2025.

  Door het vertrek van een aantal spelers was de puzzel wat moeilijker te leggen dan andere jaren. Wij denken dat dit het beste plan is voor de 1e fase(s). Wellicht is het later in het seizoen nodig om een herindeling te maken, maar daar gaan we vooralsnog niet vanuit. Wel zal het regelmatig nodig zijn dat er een beroep op uw zoon/dochter wordt gedaan vanuit een ander team. Wij gaan er vanuit dat dit geen probleem zal zijn.

  Alvast een fijne vakantie en tot ziens in het volgende seizoen!

  Met vriendelijke groet,

  Namens de jeugdcommissie,
  Vincent Vulperhorst