• Machtigingsformulier voor leden

 • SV Noordeloos machtigen

  Tot nu toe ontvingen leden die al wat langer lid zijn een acceptgiro voor de verschuldigde lidmaatschapgelden van SV Noordeloos.
  Nieuwe leden daar en tegen zijn verplicht een bankrekeningnummer op te geven wanneer ze lid worden zodat we de gelden van hun rekening mogen incasseren. We willen graag van de acceptgiro's af en hebben daarom onderstaand formulier gemaakt voor de leden die nog geen incassomachtiging hebben afgegeven voor het innen van de contributie. 
  Nadat u het formulier correct hebt ingevuld zal u een bericht in uw beeldscherm krijgen met een bedankje.
  Het ingevulde formulier zal worden opgeslagen bij uw lidmaatschapgegevens.

  (Mocht je om wat voor reden het niet eens zijn met de incasso dan heb je, nadat het geld van je rekening is afgeschreven, nog 60 dagen de tijd om het te (laten) storneren.)

 • Machtigingsformulier voor leden