• Kroniek 75 jaar SV Noordeloos

  Op 6 juli 2020 bestond SVN 75 jaar. We hebben dat helaas nog niet groots kunnen vieren, maar we kunnen nu wel een feestelijke gebeurtenis aankondigen.  

  Erelid en oud-voorzitter Henk Bovekerk sr. is in het archief van de voetbalvereniging gedoken. Op basis van oude documenten en zijn eigen geheugen heeft hij een kroniek van 75 jaar SVN geschreven. Het boek zal binnenkort door het bestuur van onze vereniging aan alle sponsors en leden gratis worden aangeboden, om iedereen te bedanken voor de onverminderde steun en toewijding in deze barre tijden. 

  Driekwart eeuw SVN, dat is een hele poos. Oudere leden zullen zich daarvan nog veel herinneren, en vele anderen zullen enkele verhalen wel gehoord hebben. Maar wist je dat de voetbalvereniging feitelijk een stuk ouder is dan 75 jaar? Dat het eerste veld na de heroprichting in 1945 werd aangelegd door krijgsgevangenen? Of dat SVN in 1970 promoveerde op voorspraak van een bondsbestuurder die in ons dorp schulden had gemaakt? Vele van zulke interessante feiten en anekdotes lees je binnenkort in de Kroniek van 75 jaar Sportvereniging Noordeloos van Henk Bovekerk. 

  Omdat we hebben besloten dat er voor leden één exemplaar per huishouden gratis besteld kan worden is er de mogelijkheid om extra exemplaren tegen betaling te bestellen. Dit is uiteraard ook van toepassing voor mensen die geen lid zijn. De prijs is vasgesteld op 17,50 euro.


  Om een indicatie te krijgen hoeveel boeken we moeten laten drukken vragen we van jullie voor 1 mei een e-mailbericht te sturen naar svn75jaar@hotmail.com  Zet in dat bericht je naam, adres, postcode en woonplaats en geef aan het aantal exemplaren je wilt bestellen. 

  Heb je nog vragen? Stuur die ook naar svn75jaar@hotmail.com 

  (Helaas zijn de bestellingen d.m.v. het bestelformulier lang niet allemaal aangekomen door overbelasting van het systeem, daarom het verzoek aan iedereen om je bestelling opnieuw te te doen maar nu d.m.v. een e-mailbericht)