• Het bestuur

   

  Voorzitter / Algemene zaken 
  Mark Vonk
  Kerkstraat 11
  4225 RG Noordeloos
  06–51082192
  markvonkl@hotmail.com

  Penningmeesters
  penningmeester.svn@gmail.com

  Contributie en dagelijkse zaken
  Meindert de Jong
  0652071451

  Boekhoudkundige zaken
  Reinoud de Leeuw
  0615612811

  Secretaris 
  Gert Jan Worm
  06-24974975 
  gert.jan.worm@hotmail.com
  Wedstrijdsecretaris (senioren) + Ledenadministratie
  Michelle Maasland 
  06–22690467 
  michellemaasland@hotmail.com
  Voorzitter Jeugdcommissie 
  Mark Maasland
  Beheer terreinen 
  Martijn van der Graaf 
  M. Uittenbogaardstraat 10
  4225 RN  Noordeloos 
  06-41200971
  martijnvdg@hotmail.com
  Sponsoring en relaties 
  Koen den Hartog 
  Botersloot 21 
  4225 PR  Noordeloos 
  06-55302256
  k.denhartog@intplywood.nl