• Erelid Theo Hoffman overleden

  Vanmiddag (15 oktober 2021) hebben wij het droevige bericht ontvangen dat ons erelid Theo Hoffman is overleden.
  Namens de leden en het bestuur van SV Noordeloos willen wij Adri en de naaste familie veel sterkte wensen bij dit grote gemis. 

  Rondom de wedstrijden en kantine zaterdag 16 oktober:

  Vanwege het overlijden van Theo zal voor aanvang van elke seniorenwedstrijd van SV Noordeloos 1 minuut stilte worden gehouden. De 2 eerste elftallen zullen met rouwbanden voetballen.

  In de kantine zal een hoekje ingericht worden ter nagedachtenis aan Theo. Hier is de mogelijkheid als team of persoonlijk een bericht  achter te laten voor de familie.

  De kantine zal zaterdag om 18:00 uur sluiten.

  De geplande Bingo en Rad van Avontuuravond zal niet plaats vinden.

 • In memoriam Theo Hoffman

  Theo Hoffman (1945-2021) had een breekbare gezondheid. Hij was daarvan zelf het meest overtuigd. Dat vaststellende is het niet verwonderlijk dat aan zijn leven een einde is gekomen. Op vrijdag 15 oktober werden we geïnformeerd over zijn overlijden. We zijn van dat bericht niet geschrokken, maar we hebben het wel met verslagenheid vernomen. Theo, die zijn ernstige ziekte met zoveel geloofsvertrouwen heeft aanvaard, beleed elke keer weer als je met hem sprak, dat hij geen angst had voor de dood. Ja, er soms zelf naar verlangde in de wetenschap dat er bij zijn Schepper een plekje voor hem zou zijn.

  Maar toch, er is definitief een lege plaats in zijn gezin, dat hem in alle jaren van zijn ziekte zo liefdevol heeft omringd. Ook vanaf deze plaats condoleren we zijn vrouw Adrie, hun vier dochters,  hun mannen en de kleinkinderen met dit overlijden.

  Wij betuigen elkaar ook medeleven. Ieder mens in het verenigingsleven kan gemist worden. Dat wordt wel gezegd, maar dat is niet waar. Theo Hoffman is voor ons als voetbalgemeenschap tientallen jaren onmisbaar geweest. Wat heeft deze man veel voor SVN gedaan! Het is niet zinvol om op deze plaats bij deze gelegenheid al zijn goede werken op te sommen. Theo werd in 1984 benoemd tot Erelid van onze vereniging. Zijn grote inzet kreeg in 2002 extra glans toen hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Wat een verrassing was dat toen voor Theo. Naar het gemeentehuis gelokt voor een bespreking met een wethouder keerde hij terug met een door burgemeester Bakker op zijn jasje gespelde Koninklijke Onderscheiding. Theo was bij ons terreinmeester en voor de KNVB fungeerde hij meer dan 25 jaar als consul. Op regenachtige en frisse zaterdagochtenden trok hij er al vroeg op uit om de speelvelden te controleren op bespeelbaarheid. Zijn besluiten om het bordje ‘afgelast’ op te hangen werden lang niet altijd in dank aanvaard. Het bestuur van de KNVB bedankte Theo met de toekenning van het Lidmaatschap van Verdienste.

  Ik heb Theo binnen onze vereniging mogen meemaken vanaf de eerste tijd dat hij lid werd. Hij voetbalde jaren achtereen en als hij binnen de lijnen kwam dan boezemde hij ontzag in. Zijn motto was: recht op het doel af!

   In ons boek Kroniek van 75 jaar SVN komt de naam van Theo dikwijls voor. Uiteraard eerst zijn gezin en zijn werk en dan op een vaste derde plaats SVN. Hoe vaak heeft hij in zomermaanden, daarbij geholpen door zijn gezin, de beregeningsinstallatie uitgelegd.
  Ik ben dankbaar dat ik in juli van dit jaar het eerste exemplaar van ons genoemde boek aan Theo heb mogen overhandigen. In de kroniek gaat het, ’t is al opgemerkt, dikwijls over Theo: een grote inzet, veelzijdig, vasthoudend en terecht kritische woorden.
  ‘Soms was je wel eens boos, maar jouw liefde voor onze club, voor ons als leden, won het altijd. Dank je wel!’ Met deze woorden overhandigde ik het boek.

  Henk Bovekerk, erelid SVN