• Bertus Duijm, oprichter en erelid overleden

  28 mrt 2020
 • Oprichter en erelid Bertus Duijm (96) overleden

  Op woensdag 25 maart is op 96-jarige leeftijd medeoprichter en erelid Bertus Duijm overleden. Bertus Duijm is op veel disciplines binnen NFC/ SVN actief  geweest; al direct na de oprichting.
  In de notulen van de ledenvergadering 20 juli 1945 staat het bekende zinnetje dat Duijm ‘tesamen met  Piet Bassa naar Utrecht ging om hem met Engelse taal terzijde te staan bij de onderhandelingen met de Canadezen om het voetbalhokje weer terug te krijgen.’
  De Canadezen, in mei 1945 bivakkerend op het vroegere voetbalveldje op Den Dool (Botersloot), namen toen ze vertrokken alles mee. Ook het houten  kleedgebouwtje van ‘NFC-in-ruste’ .
  Het overleg had succes: het kleedhokje kwam terug inclusief een nieuwe ‘lederen voetbal’. Het bezit van NFC werd daarmee verdubbeld, nu waren er twee voetballen.

  Bertus Duijm voetbalde in het eerste elftal. De belangrijkste supporter was wel zijn vader Adriaan Duijm. In de ledenvergadering van juli 1947 zegt de voorzitter: ‘Een woord van lof verdient nog onze trouwe supporter Adr. Duijm die helemaal op de fiets naar Andel ging om de jongens te zien spelen.’

  Bertus Duijm kwam niet alleen op het veld in actie, hij was ook actief als lid van het bestuur (1947-1957). Gezin en werk zullen daarna vervolgens zijn aandacht hebben gevraagd. In de jaren tachtig was hij weer beschikbaar voor het bestuur van SVN. De functie van penningmeester was hem op het lijf geschreven. Hij leverde een grote bijdrage aan de ontwikkeling van SVN, die uiteindelijk werd losgekoppeld van de afdeling gymnastiek. Duijm behandelde samen met zijn collega-bestuurders lastige dossiers als gemeentelijke subsidie, belastingperikelen en de scheiding met de afdeling gymnastiek.

  Bij zijn afscheid in 1992 benoemde de vereniging hem tot Erelid. Hij was vervolgens nog enige tijd penningmeester van de gymvereniging (GVN).
  In de periode daarna heeft hij menigmaal blijk gegeven van zijn belangstelling voor de club.
  NFC/SVN is altijd verweven geweest met de familie Duijm, alle generaties maakten en maken deel uit van onze club.

  Duijm, decennia lang verbonden aan de Boerenleenbank/ Rabobank in ons dorp heeft veel voor de gemeenschap gedaan. Kerkelijk en politiek heeft hij zijn steentje bijgedragen aan Noordeloos.
   Als samenleving zullen wij hem blijvend in dankbaarheid gedenken.

   

  Condoleance via: https://www.memori.nl/gedenkplaats/bertus-duijm

 • 2015 70 jaar SV Noordeloos, Bertus Duijm en medeoprichter Freek van Muijlwijk (2017).

  70 jaar SV Noordeloosin 2012, Bertus Duijm en medeoprichter Freek van Muijlwijk (2017).